Język angielski


Zajęcia logopedyczne

Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.


Kodowanie  i programowanie 

Zajęcia, które rozwijają u przedszkolaków umiejętności logicznego myślenia , wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenie młodego człowieka w cyfrowy świat.


Program “Przyjaciele Zipiego” 

To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci  przedszkolnych, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.


Kreatywnik, warsztaty artystyczne

Zajęcia mają na celu kształtowanie oraz rozwijanie kreatywności własnej, inspirowanie do odkrywania zasobów twórczych. Wykorzystywane w zajęciach różne techniki plastyczne mają korzystny wpływ na motoryczny, emocjonalny, intelektualny, estetyczny i społeczny rozwój dzieci. Zajęcia obejmują naukę w zakresie różnych technik artystycznych: rysunkowej, malarskiej, ceramicznej, graficznej i sztuki ludowej. Obszarem działalności artystycznej będzie również obszar środowiska naturalnego który ma pozytywny wpływ na rozwój społeczny i intelektualny dziecka.


Kuchenne rewolucje 

Dzieci uwielbiają buszować w kuchni, bawić się mąką, kaszą i innymi sypkimi materiałami. Eksplorują, eksperymentują i uważnie obserwują. Warto tę ich naturalną ciekawość ukierunkować. Podpowiadać im w jaki sposób różne materiały łączą się ze sobą tworząc nową formę. Kuchnia jest sztuką dla osób których wyobraźnia nie zna granic. W naszej kuchni w „Domku Stonogi” Dzieci będą eksperymentowały nie tylko z potrawami i wypiekami. Pobaraszkujemy w kuchni doświadczając
również smaków z innych krajów.


Sztukowisko

Sztuka to termin wyjątkowy pod którym wszystko może się zdarzyć.
Sztuka bywa zaskakująca i nieprzewidywalna. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje niezwykła fantazja która pozwala wyrażenie siebie w różnych formach. Sztukowisko jest idealną odpowiedzią na potrzeby przedszkolaków w dzisiejszych czasach. W zajęciach tych wykorzystywane są autorskie metody i scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli i pedagogów „Niepublicznego Przedszkola Stonoga”. Obszarem działalności Sztukowska będą elementy sztuki teatralnej połączonej z działaniami artystycznymi.


Mały majsterkowicz

Zajęcia które dostarczą dzieciom radość tworzenia,,czegoś z niczego”.
W pracy wykorzystywane są materiały wtórne –  tektura, puszki, kapsle, kartony i inne materiały na konstruowanie i budowanie. Te zajęcia są okazją, by nauczyć dzieci planowania  i organizowania pracy, ale przede wszystkim zachowań proekologicznych – poszanowanie przyrody, jej ochronę m.in. przez wykorzystywanie materiałów wtórnych. Zajęcia z dziećmi w Domku Stonogi będą prowadzili także zaproszeni przez nas goście różnych zawodów.


Spotkania z teatrem – wizyta teatrzyków w placówce


Spotkania z “ciekawymi ludźmi” – spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody, mających unikalne hobby itp.