Drodzy Rodzice!

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Stonoga” jest placówką, która rozpoczęła swą działalność wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną wraz z dniem 1 września 2013 roku.

Żłobek i Przedszkole znajdują się w całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku przy ulicy Przybylaka 14 w Dąbrowie Górniczej. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Zapewniamy wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo i troskliwą opiekę. Organizujemy zajęcia zgodnie z Programem i wytycznymi Kuratorium Oświaty. Wykorzystujemy najnowsze koncepcje, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00

Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Rekrutacja do Żłobka i Przedszkola trwa przez cały rok.

Wpis dziecka do Żłobka i Przedszkola dokonywany jest po wypełnieniu karty zgłoszenia, podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty wpisowej.

Do żłobka może być przyjęte tylko dziecko z ważnym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki (zaświadczenie jest ważne 3 dni od daty wystawienia).

Nasze Przedszkole wpisane jest do ewidencji przedszkoli niepublicznych pod numerem:

WO.4430.3.2.2013.

Nasz Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem:

3/2013/Ż