Nie to jest najważniejsze,
aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to,
by wzbudzić w każdym dziecku
pragnienie nauczenia się czegoś.
John Lubbock


 

Kadra pedagogiczna zatrudniona w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Stonoga” posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawową programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009r). Dostosowujemy metody i formy nauczania do wieku dziecka oraz jego możliwości. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez wdrażane atrakcyjnych, nowatorskich, dydaktycznych rozwiązań

Cechuje nas kreatywność, wrażliwość oraz wysoka kultura osobista. Zatrudniamy tylko tych nauczycieli dla których praca z dziećmi jest życiową pasją, dzięki czemu w naszej placówce każde dziecko spotka się z dużą ilością ciepła, radości i uśmiechu. Zawsze służymy pomocą i opieką wszystkim swoim podopiecznym.

Zapewniamy codzienny kontakt nauczyciela z rodzicem podczas którego nauczyciel udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat zachowania oraz osiągnięć dziecka.

Dołożymy wszelkich starań aby czas spędzony w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Stonoga”, był czasem radosnym i beztroskim a każde dziecko codziennie rano przychodziło do nas z uśmiechem!


mgr Aleksandra Szumacher  – dyrektor Żłobka
Ukończyła Studia Wyższe magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o kierunkach: Pedagogika Socjalna i Opiekuńcza, Pedagogika Społeczna. Studia Wyższe zawodowe na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach o kierunku: Pedagogika Społeczna. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Studia pedagogiczne poszerzyła o wybrane zagadnienia z dziedziny artystycznej (kurs Arteterapii). Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej, przez działania artystyczne realizowane z dziećmi i młodzieżą. Jako pedagog społeczny angażuje się w pracy na rzecz ludzi specjalnej troski. Kładzie szczególną uwagę na prawa dziecka, nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie i ich zależności od dorosłych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, zna i rozpoznaje ich potrzeby. Otrzymała i zdobyła wiele wyróżnień i nagród za pracę z małymi dziećmi oraz promowanie twórczości dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa. Jest autorką licznych materiałów wykorzystywanych w kursach i szkoleniach rodziców wspierających rozwój swoich dzieci. Prowadzi warsztaty artystyczne.


Monika Przybyła – opiekunka w grupie Misie Psotnisie

Ukończyła kurs opiekunki w żłobku co daje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Pani Monika to osoba uśmiechnięta, serdeczna i zaangażowana w proces rozwoju naszych dzieci. Lubi zabawy muzyczno-ruchowe oraz zabawy dywanowe.


mgr Klaudia Korbańska – opiekunka w grupie Misie Psotnisie

Ukończyła wyższe studia pedagogiczne oraz podyplomowe studia na kierunku: Terapia pedagogiczna.

Pani Klaudia to ciepła, uśmiechnięta osoba, wywołująca szczery uśmiech na twarzy naszych podopiecznych. Lubi z dziećmi eksperymentować, wykonywać ciekawe prace plastyczne oraz aktywnie spędzać czas.