Nie to jest najważniejsze,
aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to,
by wzbudzić w każdym dziecku
pragnienie nauczenia się czegoś.
John Lubbock


mgr Justyna Zych –  właściciel, dyrektor Przedszkola, wychowawca grupy Sówki Mądre Główki
Ukończyła stacjonarne Studia Magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: Filologia Polska, specjalność: nauczycielska oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne na kierunkach: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna i socjoterapia, Organizacja i zarządzanie oświatą, Arteterapia, Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci.

Terapeuta ręki I i II stopnia a także Trener Umiejętności Społecznych. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach. Jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Stara się być dla małych podopiecznych nosicielem wartości, norm i wzorów zachowań. Ceni sobie metodę nauczania M. Montessori, której głównym zadaniem jest uczenie przez działanie oraz wspieranie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka, które powinno pracować według własnego tempa i możliwości.  W pracy z dziećmi wykorzystuje również m.in. metodę W. Sherborne, A.M Kniessów, metody aktywizujące czy pedagogikę zabaw. Troszczy się o rozwój psychofizyczny dzieci. Ukierunkowana na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Umiejętnie łączy opiekuńczość z wymaganiami edukacyjnymi.


Ewelina Kurzawa – pomoc nauczyciela w grupie Biedronki


mgr Paulina Lelakoska – nauczyciel w grupie Biedronki


mgr Marta Jachymczyk – nauczyciel w grupie Jeżyki Smyki


Język angielski – zajęcia prowadzone są przez lektora szkoły językowej – mgr Ewa Stolarska – Tometczak