Nie to jest najważniejsze,
aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to,
by wzbudzić w każdym dziecku
pragnienie nauczenia się czegoś.
John Lubbock


mgr Justyna Zych –  właściciel, dyrektor Przedszkola, wychowawca grupy Sówki Mądre Główki
Ukończyła stacjonarne Studia Magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: Filologia Polska, specjalność: nauczycielska oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne, kierunek: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Terapeuta ręki I i II stopnia a także Trener Umiejętności Społecznych. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach. Jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Stara się być dla małych podopiecznych nosicielem wartości, norm i wzorów zachowań. Ceni sobie metodę nauczania M. Montessori, której głównym zadaniem jest uczenie przez działanie oraz wspieranie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka, które powinno pracować według własnego tempa i możliwości.  W pracy z dziećmi wykorzystuje również m.in. metodę W. Sherborne, A.M Kniessów, metody aktywizujące czy pedagogikę zabaw. Troszczy się o rozwój psychofizyczny dzieci. Ukierunkowana na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Umiejętnie łączy opiekuńczość z wymaganiami edukacyjnymi.


lic. Dominika Nita – pomoc nauczyciela w grupie Delfinki

Pani Dominika ukończyła studia I stopnia  na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie kończy studia II stopnia.

Ukończyła szkołę muzyczną. Pięknie śpiewa i gra na gitarze umilając dzieciom czas w przedszkolu.


lic. Monika Augustyniak – nauczyciel w grupie Delfinki

Pani Monika ukończyła studia I stopnia na na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie kończy studia II stopnia.


lic. Monika Kadłubek-Zamora – nauczyciel w grupie Jeżyki Smyki

Ukończyła Studia Wyższe Licencjackie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej, przedszkolu i żłobku. Praca z dziećmi daje jej wiele radości. Uwielbia czytać książki o tematyce historycznej i psychologicznej. Interesuje się historią średniowiecza i nowożytności. Lubi sztukę i muzykę rockową.


 


Język angielski – zajęcia prowadzone są przez lektora szkoły językowej – mgr Ewa Stolarska – Tometczak


mgr Marta Rychlewska-Bebak – logopeda