Nie to jest najważniejsze,
aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to,
by wzbudzić w każdym dziecku
pragnienie nauczenia się czegoś.
John Lubbock


mgr Justyna Zych –  właściciel, dyrektor Przedszkola, wychowawca grupy Sówki Mądre Główki
Ukończyła stacjonarne Studia Magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: Filologia Polska, specjalność: nauczycielska oraz Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne, kierunek: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Terapeuta ręki I i II stopnia a także Trener Umiejętności Społecznych. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach. Jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Stara się być dla małych podopiecznych nosicielem wartości, norm i wzorów zachowań. Ceni sobie metodę nauczania M. Montessori, której głównym zadaniem jest uczenie przez działanie oraz wspieranie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka, które powinno pracować według własnego tempa i możliwości.  W pracy z dziećmi wykorzystuje również m.in. metodę W. Sherborne, A.M Kniessów, metody aktywizujące czy pedagogikę zabaw. Troszczy się o rozwój psychofizyczny dzieci. Ukierunkowana na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Umiejętnie łączy opiekuńczość z wymaganiami edukacyjnymi.


mgr Anna Przybyłek – nauczyciel, wychowawca grupy Delfinki

Ukończyła Studia Wyższe magisterskie na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu o kierunku: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna,  Wychowanie Przedszkolne i Oligofrenopedagogika. Swoją wiedzę pedagogiczną poszerzała w licznych kursach i szkoleniach. Od początku jej działania były skierowane na pracę z drugim człowiekiem. Swoje pierwsze kroki w pracy zawodowej stawiała opiekując się “największym skarbem”  – Dziećmi od 0.6 m.ż do 3 r.ż. w żłobku a później w przedszkolu. Uważa, że praca z dziećmi to nie zawód a powołanie, dlatego jej mottem jest “Oddawać się Dzieciom w całości a nie tylko określoną część w określonych godzinach”.


Aleksandra Wróbel – pomoc nauczyciela w grupie Delfinki, studentka kierunku: Wychowanie przedszkole i Edukacja Wczesnoszkolna


lic. Monika Kadłubek-Zamora – nauczyciel w grupie Jeżyki Smyki

Ukończyła Studia Wyższe Licencjackie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej, przedszkolu i żłobku. Praca z dziećmi daje jej wiele radości. Uwielbia czytać książki o tematyce historycznej i psychologicznej. Interesuje się historią średniowiecza i nowożytności. Lubi sztukę i muzykę rockową.


lic. Klaudia Szumacher – nauczyciel w grupie Jeżyki Smyki

Ukonczyła Studia Wyższe Licencjackie na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną i Wychowanie Przedszkolne z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi zdobyła jako wolontariusz w Domu Dziecka oraz jako wolontariusz w przedszkolu i żłobku. Chętnie uczestniczy w różnych akcjach społecznych, zabawach plenerowych z udziałem dzieci. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach pedagogicznych. Interesuje się historią średniowiecza, muzyką folkową i celtycką. Swoje zamiłowania do muzyki wprowadza w świat dzieci umilając im czas w Domku Stonogi.


mgr Marzena Żak – lektor języka angielskego


mgr Marta Rychlewska-Bebak – logopeda