• 6.00 – 8.30 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, konsultacje z rodzicami, poranne ćwiczenia gimnastyczne

  • 8.30 – 9.00 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

  • 9.00 – 9.30 – śniadanie

  • 9.30 – 9.45 – czynności higieniczne, mycie zębów – doskonalenie czynności samoobsługowych

  • 9.45 – 12.00 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania, spacer, zabawy ruchowe (w trakcie zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania)

  • 10.30 – 10.45 – II śniadanie

  • 10.45 – 11.45 – zajęcia, dydaktyczno-wychowawcze, porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

  • 12.00 – 12.30 – obiad

  • 12.45 – 14.15 – młodsze dzieci leżakowanie, starsze dzieci odpoczynek (czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, praca z podręcznikiem, zajęcia dodatkowe), czynności higieniczne

  • 14.00 – 14.30 – podwieczorek

  • 14.30 – 17.00 – dowolne gry i zabawy w sali bądź na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

Plan dnia dla dzieci uczęszczających do żłobka dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb dziecka uwzględniając zajęcia rozwojowe oraz czas na odpoczynek i sen.