Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PRZYPROWADZANIA CHORYCH DZIECI DO PLACÓWKI!

Ze względu na nagminne przyprowadzanie przeziębionych dzieci do żłobka/przedszkola, informujemy, iż w przypadku pozostawienia na terenie placówki chorego dziecka, zastrzegamy sobie prawo wezwania do dziecka lekarza, który poświadczy stan zdrowia dziecka.

W przypadku potwierdzenia, iż dziecko jest chore i nie powinno zostać przyprowadzone przez Rodzica do placówki KOSZT WIZYTY LEKARSKIEJ POKRYWA RODZIC.

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE potwierdzające stan zdrowia dziecka przyjmowane są WYŁĄCZNIE OD LEKARZA PEDIATRY.